Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O projekcie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis projektu

Political Economy of Ecological Challenges: Towards Sustainable Forest Economy to dwuletni projekt badawczy finansowany ze środków Inicjatywy Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, w ramach działania „Laboratoria Młodych POB Anthropocene.

Cel projektu

Ogólnym celem proponowanego projektu jest przyczynienie się zarówno do zrozumienia, jak i znalezienia odpowiednich rozwiązań narastających napięć wokół kształtu gospodarki leśnej w Polsce, w szczególności w regionie karpackim. Dzięki połączeniu spostrzeżeń i metod ekonomii, socjologii, leśnictwa i biologii spodziewane wyniki badań wykroczą jednak poza ten pojedynczy przypadek i będą miały zastosowanie do innych ekologicznych wyzwań naszych czasów. Projekt przyjmuje podejście współczesnej ekonomii politycznej i ekonomii ekologicznej do analizy relacji władzy, nierówności i głównych interesów ekonomicznych jako czynników napędzających niezrównoważoną dynamikę w systemach społeczno-gospodarczych. 

Związki ekosystemów leśnych z systemami społeczno-gospodarczymi  

Grafika przedstawiająca Związki między ekosystemami leśnymi a systemami społeczno-ekonomicznymi

Źródło: Grodzicki 2019. 

 

Zastosowane podejście badawcze powinno pozwolić na udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

  1. Jakie są główne czynniki ekonomiczne wzmożonej wycinki i pozyskiwania drewna w polskich lasach karpackich? 
  2. Jaki jest faktyczny podział władzy w leśnych łańcuchach wartości i czyje interesy ekonomiczne przeważają w gospodarce leśnej?
  3. W jaki sposób mechanizmy ekonomii politycznej, w szczególności nierówności ekonomiczne, stosunki klasowe i polityki publiczne, mogą służyć zrównoważonej gospodarce leśnej? W jaki sposób te aspekty są lub mogą być wykorzystywane przez organizacje oddolne w ich kampaniach ekologicznych? 

 

Cechy projektu: 

  • Interdyscyplinarny zespół: angażuje naukowców i naukowczynie z dziedzin ekonomii, socjologii, biologii i nauk leśnych. 
  • Podejście badawcze ekologicznej ekonomii politycznej w duchu dewzrostu; 
  • Techniki jakościowe i ilościowe (analiza łańcuchów wartości i systemów zaopatrzenia); 
  • Zaangażowanie publiczne i sieci z ruchami społecznymi. 
  • Międzynarodowa współpraca z uniwersytetami w Lozannie, Wiedniu i Helsinkach.