Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Projektu

dr Maciej Grodzicki

dr Maciej Grodzicki

Zainteresowania badawcze

Jestem pracownikiem IEFiZ UJ, a także absolwentem kierunku ekonomia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz socjologii na WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Doktorat z ekonomii obroniłem w 2016 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Moje zainteresowania badawcze skupiały się dotąd wokół problematyki nierówności międzynarodowych, globalnych łańcuchów dostaw oraz rozwoju gospodarczego w krajach peryferyjnych. Prowadziłem badania sektorowe i makroekonomiczne, osadzone w nurtach ekonomii heterodoksyjnej (ekonomia ewolucyjna i post-kaleckiańska), zorientowane na wypracowanie rekomendacji dla polityki przemysłowej w kraju. Za sprawą doświadczeń i inspiracji zebranych ze współpracy z ruchami ekologicznymi i związkami zawodowymi, moje badania ewoluowały w kierunku ekonomii ekologicznej i radykalnej ekonomii politycznej. Przyjmując głęboką współzależność procesów środowiskowych, społecznych i finansowych, poszukuję rozwiązań dla zrównoważonej i sprawiedliwej gospodarki w duchu dewzrostu.W ramach aktywności publicznej jestem członkiem zarządu Polskiej Sieci Ekonomii i działaczem związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Prowadzę blog na facebooku „Ekonomia poszła w las”.

 

 

Wybrane publikacje

Grodzicki, M.J. 2022. Rynkowa gra w (k)lasy, w: Jasikowska, K., Pałasz, M. (red.), Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, s. 349–376. za512.uj.edu.pl

Grodzicki, M. J., Możdżeń, M. 2021. Central and Eastern European economies in a Goldilocks age: A model of labor market institutional choice. Economic Modelling, 104, 105626.

Grodzicki, M. J., Skrzypek, J. 2020. Cost-competitiveness and structural change in value chains–vertically-integrated analysis of the European automotive sector. Structural Change and Economic Dynamics, 55, 276-287.

Grodzicki, M. J., Grzymała-Moszczyńska, J., Kostera, M., Lubacha, J., Krzemińska, K., Łapniewska, Z., ... & Wójcik, G. 2020. W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację ekonomiczną i psychospołeczną studentów? diagnoza i rekomendacje. Raport z projektu finansowanego ze środków SocietyNow!#1 w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim [link].

Grodzicki, M. J. 2018. Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej: Grupa Wyszehradzka w globalnych łańcuchach wartości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykonawca projektu

dr hab. inż. Zofia Łapniewska

dr hab. inż. Zofia Łapniewska

Zainteresowania badawcze

Jestem pracowniczką IEFiZ UJ od 2017 roku, wcześniej przebywałam cztery lata za granicą, na stażach podoktorskich m.in. na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie czy London School of Economics and Political Science. Doktorat z ekonomii obroniłam na Politechnice Gdańskiej, na której wcześniej również studiowałam. Konceptualizując prowadzone przeze mnie badania korzystam przede wszystkim z dorobku ekonomii ekologicznej, feministycznej i instytucjonalnej. Badam głównie społeczności dysponujące wspólnymi dobrami, organizujące się oddolnie, a także kooperatywy (spółdzielnie). W ostatnich kilku latach przyglądałam się również – bardziej z perspektywy makro – zmianom związanym ze zmianami klimatu, transformacji energetycznej, problemowi plastiku (i szerzej ideom gospodarki obiegu zamkniętego), co w konsekwencji doprowadziło mnie do gospodarki leśnej, od której zależymy istotowo w długim okresie. Bliskie w tym kontekście są mi idee zrównoważenia, a także dewzrostu, do których nawiązuję w moich pracach.

Wybrane publikacje

Kasznik, D., & Łapniewska, Z. 2023. The end of plastic? The EU's directive on single-use plastics and its implementation in Poland. Environmental Science & Policy 145, 151-163. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.04.005

Łapniewska, Z. 2022. Solidarity and mutual aid: Women organizing the ‘visible hand’ urban commons. Gender, Work & Organization 29(5), 1405-1427. https://doi.org/10.1111/gwao.12833

Łapniewska, Z. 2021. Urban Commons: Building a ‘Communal System’ of the Future. Social Policy Issues 55(4): 48–74. https://doi.org/10.31971/pps/146119

Łapniewska, Z. 2019. Cooperatives governing energy infrastructure: A case study of Berlin’s grid.  Journal of Co-operative Organization and Management 7(2): 100094. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2019.100094

Łapniewska, Z. 2019. Energy, equality and sustainability? European electricity cooperatives from a gender perspective. Energy Research & Social Science 57: 101247. https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101247

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykonawca Projektu

dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

Zainteresowania badawcze

Jestem pracowniczką Instytutu Socjologii UJ od 2003 roku, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie i University of Exeter w Wielkiej Brytanii. Dwukrotnie zdobyłam stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Interesuję się edukacją globalną i klimatyczną realizując interdyscyplinarne i międzysektorowe badania oraz współpracując z organizacjami pozarządowym i rządowymi (Grupa Zagranica, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Polska Zielona Sieć, Towarzystwo Edukacji dla Demokracji, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, i in.). Uważam, że w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego akademickie zaangażowanie i aktywizm jest niezbędny do podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości, niezbędnych do wdrażania projektów adaptacyjnych. Dlatego w ramach akademii uczestniczyłam w oddolnej inicjatywie KlimatUJ, która doprowadziła do powstania Rady Klimatycznej UJ. Od 2021 jestem koordynatorką RK UJ  www.klimat.uj.edu.pl  Działam również w Radzie Klimatycznej UN Global Compact  https://edukacjaklimatyczna.org.pl/sklad-rady/  oraz Radzie Fundacji Edukacji Klimatycznej https://naukaoklimacie.pl/  Bliska jest mi idea nauki zaangażowanej, interdyscyplinarnej i ratowniczej, czyli nastawionej na poszukiwanie skutecznych rozwiązań problemów dotyczących współczesnych kryzysów. Możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym poszukującym najlepszych dróg do zrównoważonej gospodarki leśnej w Polsce, w duchu ekonomii post-wzrostowej, uważam za jedno z najciekawszych teoretyczno-praktycznych wyzwań, z jakim miałam do czynienia.  

 

 

Wybrane publikacje

Jasikowska, K., & Pałasz, M., eds. (2022). Za pięć dwunasta koniec świata : kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk (p. 845). Biblioteka Jagiellońska. https://doi.org/10.26106/bvyp-p569  Do pobrania: https://za512.uj.edu.pl

Jasikowska, K., & Pałasz, M. (2022). Kryzys klimatyczno-ekologiczny i akademia : emocje, polityczność, wyobraźnia. In K. Jasikowska & M. Pałasz (Eds.), Za pięć dwunasta koniec świata : kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk (pp. 7–30). Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska. https://tinyurl.com/4bhzuyed

Jasikowska, K., & Sierpowski, P. (2022). Między akademią a aktywizmem : autorefleksja nad akademicką inicjatywą klimatyczną klimatUJ. In K. Jasikowska & M. Pałasz (Eds.), Za pięć dwunasta koniec świata : kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk (pp. 725–775). Biblioteka Jagiellońska. https://za512.uj.edu.pl/

Jasikowska, K., Sierpowski, P., Styrnol, N., & Guzik, D. (2022). (Nie)sprawiedliwość klimatyczna. In K. Jasikowska & M. Pałasz (Eds.), Za pięć dwunasta koniec świata : kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk (pp. 181–232). Biblioteka Jagiellońska. https://za512.uj.edu.pl/

Editorship: PRE-COP27 WHITE PAPER – Polish perspectives on climate issues before COP27. UNGCP, Grupa PTWP. Partner Komisja Europejska

https://dl.ptwp.pl/AZVBKZbmKN/www-white-paper-precop27-1-v2.pdf 

Co Polki i Polacy wiedzą o śladzie węglowym? Ogólnopolskie badania postaw ekologicznych (2022) Carbon Footprint Foundation: Kraków https://tinyurl.com/2t49vj5n

Jasikowska, K. (2018). Zmieniając świat! : edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem (p. 283). Oficyna Wydawnicza “Impuls.” ISBN: 978-83-8095-456-4

Jasikowska, K., Pająk-Ważna, E., & Klarenbach, M. (2015). Edukacja globalna w Małopolsce : podmioty  - praktyki - konteksty (p. 183). Oficyna Wydawnicza “Impuls.” https://issuu.com/kg98/docs/edukacja_globalna_w_malopolsce__2_

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykonawca Projektu

dr Mariusz Boćkowski

dr Mariusz Boćkowski

Zainteresowania badawcze

Jestem absolwentem kierunku ochrona środowiska (w specjalności biologia środowiska) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz anglojęzycznych studiów doktoranckich PhD Programme in Biology w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moje zainteresowania badawcze miały od zawsze interdyscyplinarny charakter, będąc zarazem solidnie osadzonymi w naukach przyrodniczych i dotyczyły m.in.: społecznych i ekonomicznych aspektów wdrażania sieci Natura 2000 w Polsce; budowy systemu ochrony przyrody w Polsce, który uwzględniałby ochronę przyrody poza obszarami chronionymi i wykorzystywał koncepcje korytarza ekologicznego oraz zielonej infrastruktury; wykorzystania koncepcji usług ekosystemowych w nowoczesnym zarządzaniu środowiskiem (nature governance). Obecnie kieruję swoją uwagę także w obszarze ekonomii ekologicznej oraz praktycznych implikacji, jakie potrzeba ochrony przyrody wywiera na rachunek ekonomiczny oraz procesy decyzyjne i partycypacyjne.

 

Wybrane publikacje

Boćkowski, M.D., Raymond, C.M., Plieninger, T. Grodzińska-Jurczak M. 2022. Towards forward-looking nature governance to meet conservation goals of Natura 2000 sites in the European Union: experts’ perspectives. Environment Development Sustainability. https://doi.org/10.1007/s10668-022-02813-6

Boćkowski M.D., Tusznio J., Rechciński M., Blicharska M., Grodzińska-Jurczak M. 2022. Ecosystem services approach in national park planning: factors influencing the inhabitants’ perspectives on local natural resources and protected areas. Preprint. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1501744/v1.

Szafraniuk A., Starosta M. Klimkiewicz M., Małecka U., Guzik M., Górniak A., Pawlusiński R., Rechciński M., Boćkowski M. D., Tratkiewicz T., Malinowska A., Zubel K. 2022. Polskie Parki Narodowe. Dlaczego w Polsce od 20 lat nie powstał park narodowy i jak to zmienić? Client Earth/Polityka Insight. DOI: 10.13140/RG.2.2.32398.48964.

Boćkowski M.D. (red.), Gołębiowska B., Grodzińska-Jurczak M., Klekotko M., Rechciński M., Szkop Z., Tusznio J., Valasiuk S. 2020. Analiza społecznych i ekonomicznych uwarunkowań cennych przyrodniczo obszarów Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Kraków. ISBN:978-83-950568-4-0.

Boćkowski M.D. (red.), Bara I., Baran D., Buchholz L., Chachuła P., Gierczyk B., Guzik W., Hordowski J., Kołtowska M., Kotlarczyk J., Kościelniak R., Kucharzyk S., Kujawa A., Melke A., Michalczuk J., Pagacz S., Sachanowicz K., Szary A., Tatoj K., Szczepkowski A., Walendziak J., Wilk T., Wiśniewski D., Witczuk J., Wolański P. 2018. Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych - 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Nowosiółki Dydyńskie. ISBN:978-83-950568-2-6: 1-400.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpracownik

dr Jakub Rok

dr Jakub Rok

Zainteresowania badawcze

Jestem adiunktem w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego. Mam licencjat z geografii i ochrony środowiska, magisterium z gospodarki przestrzennej oraz doktorat z ekonomii. Pracę doktorską dotyczącą relacji między różnymi ujęciami dobrobytu a kosztami środowiskowymi obroniłem z wyróżnieniem w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w 2021 roku. Zwyciężyłem także w konkursie prezydenta m. st. Warszawy na najlepsze prace doktorskie w 2021 roku.

Moje zainteresowania badawcze sytuują się na przecięciu ekonomii i ekologii, z uwzględnieniem perspektywy przestrzennej. Szczególnie interesuje mnie tematyka zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym, ekologii politycznej, postwzrostu. W 2016 roku brałem udział w międzynarodowej Summer School of Degrowth and Environmental Justice w Barcelonie. Od 2019 roku współprowadzę z dr Weroniką Parfianowicz pierwszy w Polsce uniwersytecki kurs dotyczący postwzrostu.

Od wielu lat jestem aktywny w ruchach oddolnych. Angażuję się w działania Obozu dla Puszczy oraz Inicjatywy Dzikie Karpaty, współzakładałem Kooperatywą Spożywczą “Dobrze”, od kilkunastu lat zajmuję się edukacją leśną. 

 

Wybrane publikacje

Rok Jakub (2022) Czytając Malthusa od nowa. Granice planetarne i ekologia świata obfitości. Kultura współczesna 1(117)/2022, ss. 164-167

Rok Jakub (2020) Can Smog Make Us Unhappy? Effects of Perceived and Objective Air Quality on Subjective Well-being. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 2(80), ss. 5-21

Rok Jakub (2020) Od dziewiczości do sprawiedliwości, czyli czego ruch ekologiczny może nauczyć się z lektury postwzrostu. Czas Kultury, Nr 3(206), ss. 27-34

Rok Jakub (2020). Rola środowiska naturalnego w różnych ujęciach dobrobytu – próba systematyzacji. Ekonomista, Nr 5/2020, ss. 696-716

Ribeiro Ana Pocas, Rok Jakub, Harmsen Robert, Carreón Jesus Rosales & Worrell Ernst (2019). Food waste in an alternative food network – A case-study. Resources, Conservation and Recycling, 149, pp. 210-219.

Rok Jakub, Pawluśkiewicz Joanna (2019) Demokracja dla Puszczy [w:] Jan Sowa (red.): Solidarność 2.0, czyli demokracja jako forma życia, Warszawa: Biennale Warszawa, ss. 68-90

Zawalińska Katarzyna, Rok Jakub (2017) Wojewódzkie tablice przepływów międzygałęziowych dla Polski: konstrukcja i interpretacja. Studia Regionalne i Lokalne, 3(69), ss.29-53.

Rok Jakub (2015) From sustainable development to degrowth: strategic concepts in a time of downturn. Green European Journal, 2/12/2015